Habarlar

 • Has gowy uky we howpsuzlyk üçin plug-in gijeki yşyklaryň yşyklandyryjy artykmaçlyklary

  Has gowy uky we howpsuzlyk üçin plug-in gijeki yşyklaryň yşyklandyryjy artykmaçlyklary

  Soňky ýyllarda plug-in gijeki yşyklar köptaraply artykmaçlyklary sebäpli ep-esli meşhurlyk gazandy.Energiýany tygşytlaýan bu kiçi enjamlar, gijeki howpsuzlygy özgertdi we potensial howplary azaltmak bilen umumy uky tejribesini ýokarlandyrýan rahatlandyryjy öwüşgin berdi.In ...
  Koprak oka
 • Iň oňat gijeki ýagtylygy saýlamak üçin giňişleýin gollanma

  Iň oňat gijeki ýagtylygy saýlamak üçin giňişleýin gollanma

  Durmuşda ulanylýan elektrik çyralary gijelerine ýagtylyk gaty güýçli bolsa, gijeki ýagtylyk has ýumşak bolsa we gönüden-göni howply we ýyly ýagtylyk gurşawyny döredýär, bu aňy we ukyny köşeşdirmek üçin örän peýdaly, şeýle hem oturdylyp bilner. göni pyýada geçelgesinde.1, gijeki yşyk ýok ...
  Koprak oka
 • Gijeki çyrany ulananyňyzda dogry ulanmak we howpsuzlyk üçin maslahatlar

  Gijeki çyrany ulananyňyzda dogry ulanmak we howpsuzlyk üçin maslahatlar

  Gijeki yşyk her maşgala, esasanam kiçi çagaly maşgalalara akdy, bu zerurlyk, sebäbi gijäniň ýarynda çaganyň enelerini, ene süýdi bilen iýmitlendirmek we ş.m.Şeýlelik bilen, gijeki çyrany ulanmagyň dogry usuly haýsy we ...
  Koprak oka
 • Gijeki yşyk elmydama dakylýarmy?

  Gijeki yşyk elmydama dakylýarmy?

  Gijeki yşyklar, adatça gijelerine ulanmak üçin niýetlenendir we ulanyjynyň ýuwaş-ýuwaşdan uklamagy üçin ýumşak yşyk berýär.Esasy lampoçka bilen deňeşdirilende, gijeki yşyklar has kiçi yşyklandyryş diapazonyna eýe bolup, köp yşyk bermeýär, şonuň üçin uky bilen päsgel bermeýär.Şeýlelik bilen, gijeki çyrany dakyp bolarmy ...
  Koprak oka